Spadki i dziedziczenia

Od marca 2009 roku można nabyć akt poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej bez konieczności wizyty w sądzie. Prawo do spadku musi zostać odpowiednio poświadczone zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i wtedy, gdy podstawą staje się testament. Zmiany w polskim prawie znacznie przyspieszyły ten proces, ograniczając wszelkie formalności do niezbędnego minimum. W związku z tym nie muszą Państwo ani składać specjalnych wniosków, ani sporządzać pism procesowych.

Akt poświadczenia dziedziczenia spadku zostaje podpisany po spełnieniu trzech warunków:

  • obecność wszystkich osób branych pod uwagę jako spadkobiercy (zarówno testamentowi, jak i ustawowi),
  • zgodność co do podziału spadku,
  • spadek musi być spadkiem otwartym po 1 lipca 1984 roku.

Standardowa procedura wymaga zgromadzenia kilku obowiązków dokumentów: testamentu, aktów małżeństwa spadkobierców, aktów urodzenia spadkobierców oraz aktu zgonu spadkodawcy. Akt poświadczenia dziedziczenia jest wystawiany na podstawie protokołu dziedziczenia, w którym będą znajdować się oświadczenia potencjalnych spadkobierców.

Jak wygląda dział spadku?

Jeśli do dziedziczenia uprawnionych jest kilku spadkobierców, należy przeprowadzić dział spadku w celu uniknięcia roszczeń i pretensji. W tym celu trzeba przede wszystkim ustalić wartość udziałów spadkowych na podstawie oceny wartości dziedziczonego majątku. Często się zdarza, że na tym etapie Klienci korzystają z usług biegłego rzeczoznawcy. Dział spadku polega na tym, że spadkobierca otrzymuje przedmiot zgodnie z wartością przypadającego udziału. Wraz z potwierdzeniem nabycia taka osoba staje się wyłącznym właścicielem danego majątku.