Opłaty notarialne – cennik usług

Cennik usług świadczonych w Kancelarii Notarialnej Ireny Antkowiak, Anny Antkowiak s.c. jest taki sam jak w innych notariatach. Wysokość należności za sporządzone czynności na terenie całego kraju jest stała. Określona jest ona prawnie w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i powiększona o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu Państwa Polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Jeśli chcą Państwo uzyskać informację o wysokości opłaty za wybrane czynności notarialne, prosimy o osobisty kontakt z kancelarią. Jeśli Państwa sprawa nie jest skomplikowana, wystarczy zadzwonić do Kancelarii bądź wysłać wiadomość drogą elektroniczną.

Udzielanie informacji i wyjaśnień podczas wykonywania czynności notarialnych jest bezpłatne.