Testament notarialny

Choć nie ma konieczności sporządzania testamentu w obecności notariusza, to jednak testament notarialny to najbezpieczniejsza forma przygotowania ostatniej woli. Warto zdecydować się na to rozwiązanie, gdyż jest ono gwarancją precyzji, ważności i niepodważalności. Takie dokumenty nie budzą żadnej wątpliwości i na pewno usprawnią procedury związane ze spadkami i dziedziczeniem przez spadkobierców. Testament notarialny to bardzo ważny dokument urzędowy, będący jednocześnie dowodem jego zawartości. Tak sporządzony akt ostatniej woli jest praktycznie nie do obalenia, dlatego warto skorzystać z takiego rozwiązania wtedy, gdy spadkodawca chce spadkobierców obciążyć konkretnym poleceniem lub zapisem.

Czym jest zapis i polecenie w testamencie notarialnym?

Każdy testament notarialny może zawierać specjalny zapis zawarty w dokumencie. Jest to specyficzna dyspozycja skierowana bezpośrednio do spadkobierców, którzy stają się zobowiązani do spełnienia precyzyjnie określonego świadczenia majątkowego na rzecz osoby. W świetle polskiego prawa zapisobierca może wystosować żądanie, w którym spadkobierca musi spełnić zapis bezpośrednio po ogłoszeniu testamentu.

Oprócz zapisu każdy testament notarialny może zawierać także polecenie. Spadkodawca nakłada na spadkobiercę obowiązek spełniania precyzyjnie określonego działania. Najczęściej dotyczy to wydania określonej sumy pieniędzy na konkretny cel (np. odbudowę domu rodzinnego) lub wypłacenia kwoty na rzecz fundacji czy instytucji publicznej. Sporządzenie testamentu notarialnego to najpewniejsza i najbezpieczniejsza metoda wypełniania ostatniej woli.