Czynności notarialne

Wszystkie czynności notarialne nabywają charakteru dokumentu urzędowego. Notariusz jest osobą, która działa jako osoba zaufania publicznego, dlatego korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Kancelaria notarialna ma obowiązek dokonywania czynności notarialnych w języku polskim. Niektóre usługi notarialne mogą zostać warunkowo spełnione w innych miejscach, jeśli specyfika sytuacji i okoliczności uniemożliwia realizacji zadań w siedzibie notariatu. Za wykonane czynności notarialne pobieramy wynagrodzenie, którego wysokość określona jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, zwane taksą notarialną. W naszej kancelarii udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności jest bezpłatne.

Przed przystąpieniem do wykonywania usług notarialnych notariusz informuje Klienta o charakterze danej czynności. Pomaga także w kompletowaniu wszystkich obowiązkowych dokumentów. Ogromną wagę przywiązujemy do zabezpieczenia interesów każdej ze stron czynności notarialnej. Dochowujemy tajemnicy notarialnej, od której zwolnić może jedynie decyzja sądu lub zgodne oświadczenie wszystkich uczestników danego procesu notarialnego. Obowiązkiem kancelarii notarialnej jest zagwarantowanie każdej ze stron bezpieczeństwa obrotu poufnymi informacjami.

Czynności notarialne wykonywane w naszej kancelarii:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu w określonym miejscu,
  • spisywanie protokołów,
  • obsługa weksli,
  • przechowywanie papierów wartościowych, pieniędzy, dokumentów,
  • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzenie projektów aktów i oświadczeń,
  • przygotowywanie testamentu notarialnego,
  • sporządzanie intercyzy.

W zakres usług notarialnych wchodzą także pozostałe czynności notarialne wynikające z odrębnych przepisów.