Notariusz Poznań Irena Antkowiak, Anna Antkowiak — informacje o nas

Doświadczony i wykwalifikowany notariusz w Poznaniu – Irena Antkowiak oraz Anna Antkowiak – świadczą usługi o charakterze notarialnym. Kancelaria istnieje nieprzerwanie od 1998 roku. Przez ten czas jej tryb działania, a także charakter ulegał zmianom w zależności od specyfiki obowiązujących przepisów prawa.

Pracownicy dostosowywali się do aktualnych norm, aby dostarczać klientom wiedzę z zakresu interesujących ich dziedzin w przystępny sposób. Połączenie doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, uprawnień i nieustannego szkolenia się owocuje w profesjonalne podejście do każdej sprawy i doskonałą orientację w kwestiach prawnych z dziedziny notariatu.

Notariusz w Poznaniu — legalne działanie w oparciu o przepisy prawa

Nasi notariusze w Poznaniu, jako osoby zaufania publicznego, działają legalny sposób. Notariusz Irena Antkowiak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Prawa i Administracji, posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe. W 1998 roku uzyskała tytuł zawodowy, który umożliwia legalne świadczenie usług na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Dzięki studiom prawniczym oraz aplikacji działa nie tylko na podstawie przepisów prawa, ale również w zgodzie z zasadami etyki zawodowej. W każdym przypadku kieruje się dobrem reprezentowanej strony, a także dbałością o przestrzeganie ochrony interesów osób biorących udział w prowadzonych i nadzorowanych czynnościach.

Notariusz Anna Antkowiak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Prawa i Administracji, a także studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu na kierunku Negocjacje i Mediacje. Uzyskała tytuł zawodowy, który umożliwia legalne świadczenie usług na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Dzięki studiom prawniczym, odbytych w ich trakcie praktykom w kancelariach prawnych oraz ukończonej aplikacji notarialnej działa nie tylko na podstawie przepisów prawa, ale również w zgodzie z zasadami etyki zawodowej. W każdym przypadku kieruje się dobrem reprezentowanej Strony, a także dbałością o przestrzeganie ochrony interesów osób biorących udział w prowadzonych i nadzorowanych czynnościach.

Notariusz Irena Antkowiak prowadzi Kancelarię Notarialną nieprzerwanie od 1998 roku, a od 2022 roku nasi Notariusze Irena Antkowiak i Anna Antkowiak prowadzą wspólnie Kancelarię Notarialną w ramach spółki cywilnej.

Notariat Poznań — jakie usługi świadczy kancelaria?

Prowadzony przez nas notariat ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i zgodności realizowanych czynności z przepisami prawa. W związku z tym w kancelarii realizujemy różnego rodzaju czynności notarialne. Zajmujemy się sporządzaniem aktów, poświadczeń, projektów umów, protokołów i wielu innych dokumentów. Udzielamy informacji również w kwestiach związanych z zarządzaniem majątkiem — pomagamy przygotować treść ostatniej woli i wyjaśniamy, jak działa zarządzanie majątkiem bez ostatniej woli spadkodawcy.

W każdej z realizowanych czynności mamy na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy. Jako prawnicy nieustannie śledzimy zachodzące zmiany, nowelizacje i szkolimy się w tej dziedzinie, aby nasi klienci byli na bieżąco, a powierzone nam działania były realizowane w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym.